ΦΟΡΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
(1) Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
(2) Για την ακρίβεια των στοιχείων αποκλειστική ευθύνη φέρει ο υποψήφιος και η μη συμπλήρωσή τους θεωρείται ως έλλειψη αυτών.
Προσωπικά Στοιχεία 
Επώνυμο :*Όνομα:*
Όνομα Πατρός:*Επώνυμο και Όνομα Μητρός:
Φύλο:Εθνικότητα:
Ημ. Γεννήσεως:*Μη έγκυρη ημερομηνίαΤόπος Γέννησης:
Οικογενειακή Κατάσταση:Αριθμός Προστατευόμενων μελών:
Στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός/Αριθμός:*Πόλη/Περιοχή:
ΤΚ:*Νομός:*
Δήμος:*Χώρα:*
Τηλέφωνο σταθερό:Τηλέφωνο κινητό:*
E-mail:*
Εκπαίδευση 
(υπάρχει δυνατότητα προσθήκης περισσότερων του ενός τίτλου σπουδών)
Επίπεδο Σπουδών:*Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:*
Τίτλος Σπουδών:*Έτος Απόκτησης ή Προσδοκόμενης Απόκτησης Πτυχίου:*
Άλλο Πτυχίο
Ξένες Γλώσσες
(υπάρχει δυνατότητα προσθήκης περισσότερων του ενός τίτλου ξένων γλωσσών)
Γλώσσα
Επίπεδο σπουδών:
Τίτλος Σπουδών
Έτος Απόκτησης
Άλλες Γλώσσες
Γνώσεις Πληροφορικής
(υπάρχει δυνατότητα προσθήκης περισσότερων του ενός τίτλου πληροφορικής)
Επίπεδο:
Τίτλος Πιστοποίησης:
Άλλες Γνώσεις Πληροφορικής
Επαγγελματική Εμπειρία
(αναφέρατε επωνυμία εργοδότη, τίτλο θέσης, αντικείμενο απασχόλησης, διάστημα απασχόλησης)
Επωνυμία Εργοδότη:
Θέση:
Χρονικό Διάστημα:από:      μέχρι:   
Επιπλέον Επαγγελματική Εμπειρία
Πρόσθετες Πληροφορίες
(Προαιρετικά μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που θα επιθυμούσατε να λάβουμε υπόψη μας) :
Βιογραφικό *

(μέχρι 2ΜΒ αρχεία pdf)
Συστατικές Επιστολές

(μέχρι 2ΜΒ αρχεία pdf)

Θέλουμε να είστε ενήμεροι σχετικά με το τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Διαβάστε και δηλώστε αν αποδέχεστε την επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών – σπουδαστών για το «Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών – Σπουδαστών Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι» που αποστέλλονται στον Όμιλο μέσω ταχυδρομείου, Fax ή e-mail καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες μας παρέχονται, συλλέγονται και τηρούνται αποκλειστικά για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Ομίλου.

Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Το Αρχείο των αιτήσεων προστατεύεται τόσο ηλεκτρονικά όσο και φυσικά. Δικαίωμα πρόσβασης έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του Ομίλου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν την διαγραφή των στοιχείων τους από το Αρχείο όποια στιγμή το επιθυμούν. (Αρμόδια Διεύθυνση: ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου – Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, τηλ.: 210-7725204).
 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies