ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ενημέρωση και ο ανοιχτός διάλογος αποτελούν τη βάση μιας έντιμης και δημιουργικής σχέσης με τους εργαζομένους μας. Είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενισχύσουμε τη δέσμευση όλων μας στο κοινό όραμα και στους στόχους του Ομίλου μας, για να κάνουμε την εργασία μας αποδοτικότερη και την καθημερινότητά μας καλύτερη.

Σε αυτή την προσπάθεια, η άποψη κάθε εργαζόμενου μετράει. Εφαρμόζουμε συστηματικά δράσεις που ενημερώνουν για τις πολιτικές και τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύουν το διάλογο και ενθαρρύνουν την εποικοδομητική κριτική.

Ενδεικτικά:

  • Συμμετέχουμε σε έρευνες εργασιακής ικανοποίησης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία και στους εργαζομένους, να εκφράσουν τις απόψεις τους. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίζουμε τα σημεία στα οποία διακρινόμαστε ως Όμιλος, αλλά και τομείς στους οποίους απαιτείται βελτίωση.
  • Πραγματοποιούμε τακτικές συναντήσεις ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων, για νέα συστήματα, προγράμματα και πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού.
  • Εξασφαλίζουμε την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των ανθρώπων μας, σε σημαντικά εργασιακά ή άλλα θέματα που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας τους.
 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies