ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ καλλιεργούμε μια εταιρική κουλτούρα που είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα.

Βασική αρχή μας είναι ότι η συστηματική αξιολόγηση διασφαλίζει αντικειμενικότητα, διαφάνεια και αξιοκρατία, αλλά και ευθυγράμμιση των προσπαθειών όλων μας με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου.

Κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της εργασίας του, αξιολογείται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ενιαία, γνωστά και δομημένα κριτήρια.

Το σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζουμε παρέχει, πάνω από όλα, κίνητρα και δυνατότητες ανάπτυξης, αφού συνδέεται άμεσα με το σχεδιασμό της εκπαίδευσης, της ανταμοιβής και της εξέλιξης κάθε εργαζομένου.

Στόχος μας είναι ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει και ενθαρρύνει την προσπάθεια, τη δέσμευση, τη συνέπεια στο όραμα και στις αρχές του Ομίλου. Γι’ αυτό και οι εξαιρετικές επιδόσεις των εργαζομένων μας επιβραβεύονται συστηματικά, είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies