ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η HELLENiQ ENERGY, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και των χημικών. Η σταδιακή μετεξέλιξή της από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες και επεκτάσεις, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.
 
Έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια, λειτουργούμε με υπευθυνότητα για την κοινωνία και το περιβάλλον εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα Εταιρικής διακυβέρνησης με αξιοπιστία και διαφανείς διαδικασίες.
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, για την κάλυψη των αναγκών της στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, αναζητά υποψήφιους που θα απασχοληθούν σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας στην ειδικότητα των Χειριστών Λειτουργίας και Διακίνησης.
 
Προσφέρουμε:
  • δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον,
  • συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω διαρκούς εκπαίδευσης και
  • ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών.
 
Στηρίζουμε έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες ασκούμε τη βιομηχανική και επιχειρηματική μας δραστηριότητα και σε αυτό το πλαίσιο σημειώνουμε ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των όμορων Δήμων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης θα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις προς κάλυψη θέσεις στη σελίδα  https://jobs.helleniq.gr  όπου έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης καθώς και να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@helleniq.gr

 

 

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies