ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η κοινοποίηση των θέσεων εργασίας, λόγω ενιαίας αρχής και μεταχείρισης προς όλους τους υποψηφίους, πραγματοποιείται μέσω αγγελιών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.helpe.gr και στον Τύπο, όπου για κάθε νέα αγγελία δίνονται και οι απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης. Διαχειριζόμαστε όλες τις αιτήσεις με σεβασμό στην εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων των υποψηφίων.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies