ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών ΑΤΕΙ προσφέρει την ευκαιρία σε σπουδαστές να απασχοληθούν σε διάφορες δραστηριότητες του Ομίλου, αποκτώντας εμπειρία πάνω στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσα σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργαζόμαστε με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προσφέροντας θέσεις απασχόλησης σε σπουδαστές, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.
Οι θέσεις και οι ειδικότητες απασχόλησης, καθορίζονται ετησίως, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αναγκών των Οργανωτικών Μονάδων του Ομίλου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και καλύπτονται μέσω της σχετικής Διαδικασίας Προγράμματος Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι.

 

Οι ειδικότητες απασχόλησης για το 2019 είναι: 

 

Ειδικότητες Α.Τ.Ε.Ι.

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Μάρκετινγκ      

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κατασκευαστικού ή Ενεργειακού Τομέα)

Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

Μηχανικών Αυτοματισμού

Πληροφορικής

Πολιτικών Δομικών Έργων

Οι αιτήσεις συμμετοχής διαφορετικών ειδικοτήτων πέρα των ανωτέρω, δε θα λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης.

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. αφορά εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών τους και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο: 

•    1η περίοδος: Απρίλιος - Σεπτέμβριος 
•    2η περίοδος: Οκτώβριος - Μάρτιος

 

Η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών ΑΤΕΙ για τη 2η περίοδο του 2019 ολοκληρώθηκε στις 11/09/2019.

Η επικοινωνία με τους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός Σεπτεμβρίου.

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης