ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15 Δεκεμβρίου 2014
Απόφαση της EΓΣ για τη Διανομή Αποθεματικών Ν 4172 2013
Αποφάσεις Ε.Γ.Σ - 15 Δεκεμβρίου 2014
Πρόσκληση Ε.Γ.Σ - 15 Δεκεμβρίου 2014
Σχέδιο αποφάσεων της Ε.Γ.Σ - 15 Δεκεμβρίου 2014
Υπόδειγμα εξουσιοδότησης
Έντυπο ανάκλησης
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης