ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   

Οικονομική Χρήση 2015

Πρόσκληση Τ.Γ.Σ. 2 Ιουνίου 2016
Αποφάσεις Τ.Γ.Σ. 2 Ιουνίου 2016
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έντυπο Ανάκλησης
Υπόδειγμα Eξουσιοδότησης
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης