ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

11.05.2016
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2016
02.06.2016
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων
25.08.2016
Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 2ου Tριμήνου 2016
10.11.2016
Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 3ου Tριμήνου 2016
23.02.2017
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2016
23.02.2017
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2016.
 

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης