Το Όραμα & οι Συμπεριφορές μας

Επιδιώκουμε να είμαστε ένας πρωτοπόρος Ενεργειακός Όμιλος, με τη βιώσιμη ανάπτυξη πλήρως ενσωματωμένη στη στρατηγική μας.

Οι Συμπεριφορές μας

1. Ακεραιότητα
2. Επαγγελματισμός
3. Δέσμευση
4. Ευθυκρισία
5. Πρωτοβουλία
6. Εξωστρέφεια

 

Επενδύσεις

Πραγματοποιήσαμε τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στην Ελλάδα, καθιστώντας το Διυλιστήριο Ελευσίνας ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη και το πιο κερδοφόρο της Μεσογείου.

 

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Υλοποιούμε ένα ευρύ Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, στοχεύοντας στη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στην επιβράβευση και ενθάρρυνση της νέας γενιάς, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση του αθλητισμού και του πολιτισμού. Γιατί είμαστε εδώ και συνεχίζουμε μαζί!

 

Ασφάλεια & Περιβάλλον

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η προάσπιση της Ασφάλειας και της Υγείας στο χώρο εργασίας, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις και φροντίζοντας για την συνεχή και πολύπλευρη εκπαίδευση των εργαζομένων.

Παρακολουθούμε συστηματικά τις εξελίξεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία, εφαρμόζουμε τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που απορρέουν από αυτή και επενδύουμε συνεχώς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 7 χώρες. Οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD).

Μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (42,6%) και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (35,5%) ενώ το υπόλοιπο ελεύθερα διαπραγματεύσιμο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς (15,3%) και ιδιώτες (6,6%) επενδυτές.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ NEA

ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΠΕ

6 μηνών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΤΕΛ. ΤΙΜΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ%
ΟΓΚΟΣ
 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τελευταία ενημέρωση: 20/08/2014

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON 10 PPM (EUR/M3)
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON 10 PPM (EUR/M3)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ 10 PPM (EUR/M3)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (EUR/M3)
ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (EUR/MT)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

574,82

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

575,58

EUR/M3

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

634,07

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

634,83

EUR/M3

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

649,39

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

650,15

EUR/M3

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

591,15

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

591,91

EUR/M3

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

651,82

EUR/MT

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

651,82

EUR/MT

"Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν την αξία του προϊόντος, τις ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά) και το ΦΠΑ των ειδικών υπηρεσιών (φορτωτικών)"
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης